book

Teksty prawnicze należą do szczególnie trudnych w tłumaczeniu. Użycie nawet jednego nietrafnego sformułowania może całkowicie zmienić ich sens. W przypadku firm prowadzących działalność w przestrzeni miedzynarodowej, nieprecyzyjne tłumaczenie może mieć dla współpracujących ze sobą podmiotów poważne konsekwencje finansowe.

Największą trudność stanowi przy tym nie tyle sama złożoność stosowanego przez prawników języka, ile użycie w procesie tłumaczenia takich sformułowań, które mają zastosowanie w systemie prawnym języka docelowego i będą mogły przez czytające je osoby zostać właściwie zrozumiane. Dokonanie prawidłowego tłumaczenia tekstu prawniczego jest zatem często nieosiągalne dla tłumacza niedysponującego specjalistycznym wykształceniem w tym kierunku.

Jako absolwentka studiów prawniczych w Polsce i w Niemczech oraz specjalistycznego studium kształcenia tłumaczy, oferuję Państwu najwyższej jakości pisemne i ustne tłumaczenia tekstów prawniczych, takich jak umowy czy pisma procesowe. Posiadam długoletnie doświadczenie we współpracy z niemieckimi i holenderskimi firmami inwestującymi w Polsce. Od 2008 roku kooperuję z kancelarią adwokacką SBZW (Dr. Reinhard Bodenburg, Michael Zilian, Hasso Werk) w Getyndze.

Dysponuję również dużym doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów technicznych, w szczególności z branży energetycznej i geologicznej.

Facebook

Kontakt

Ludwig-Beck Str. 1b
37075 Göttingen
Tel./Fax: +49 551 37 060 38
e-mail: e.myszka@jura-uebersetzung.de